• Yirmi yıllık İnsan Kaynakları ve Yönetim deneyimi
 • On yılı askın bir suredir edindiğimiz dönemsel, yarı zamanlı, tam zamanlı eleman temini ve organizasyon yönetim becerisi
 • İş ortaklarımıza finansal yönetim, denetim ve finansal süreç analizi konularında kattığımız değer,
 • İş ve SGK mevzuatının içinden gelen bilgi, deneyim ile farklı sektörlerde yaptığımız mevzuat danışmanlığı ,
 • Bordro Mühendisliği ve Yönetim Hakkı gibi geliştirdiğimiz hizmet alanları ile ortaya koyduğumuz fark ve sunduğumuz fayda
 • Masanın iki tarafında harcadığımız emek ile HAL den anlayan terziliğimiz

İle KALICI DEĞER sunmak için BİZ.

FARKIMIZ

 • Kurumun İş Kanunundan kaynaklanan “yönetim hakkını” etkin ve stratejik olarak kullanmasını sağlamak temel anlayışımızdır.
 • Çözüm üretme tekniğimiz sonuçları öngörülebilen ve ölçülebilen tarzdadır.
 • İspat edilebilirliği öncelediğimiz için iyi uygulama yapmanın yanında “iyi kanıtlama” desteği de sunarız.
 • Disiplinler arası karşılaştırmalı yaklaşımı savunuruz.
 • Mevzuat ve resmi yaklaşımlarla uyumlu uygulamalar yaparız.
 • Yargısal görüşlere uygun öneri getiririz.
 • Mevzuata gönüllü uyumu özendiririz.
 • Gerekçeli ve mantıklı izahatı olan görüsler üretiriz.
 • Kurumların rekabet koşullarını gözeten yaklaşımlar sunarız.
 • Maliyet artışı getirmeyen öneriler sunarız.
 • Sadece üst yönetimde değil, her kademede memnuniyet sağlamayı önemseriz.
 • Öngörüyü ve inisiyatif almayı önemsediğimiz için proaktif bir yaklaşıma sahibiz.
 • Tüm danışmanlık süreçlerinde, toplantı ve eğitimlerde en yetkin uzmanlarımız görev alır.
 • Mevzuat ve uygulamayı mühendislik yaklaşımı ile ele alırız.
 • Sunduğumuz hizmetin etki ve sonuçlarını analitik sonuçlarıyla ortaya koyacağımız için iş ilişkimiz objektif temelde ilerler.

RAKAMLARLA BİZ...

Farklı sektörlerdeki 700 iş ortağımıza;

15.000 kisiye bordrolama hizmeti ve dönemsel eleman temini,

200 firmaya mevzuat danışmanlığı,

30 firmaya insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı,

60 firmaya orta ve üst düzey yönetici temini hizmeti sagladık.